Check our beautiful works we do
Check our beautiful works we do

About Us

Iacfpa.org เราเป็นศูนย์ความรู้ทางการเมืองของอินเดียนอเมริกันเพื่อคอยอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่ชาวอเมริกันอินเดียน โดยทางเราจะคอยจัดฝึกอบรมอยู่เป็นประจำเพื่อจะคอยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนในระบอบประชาธิปไตยของอเมริกามากยิงขึ้น และยังจะสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพกับประเทศที่อพยพมาโดยตลอด แล้วยังมีการให้คำแนะนำและความรู้ต่างๆ แก่ท่านที่สนใจอีกด้วย

Member
80%
Participant
77%
Graduates
75%

Article

Article
ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง

ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

สิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐอเมริกา

สิทธิชนพื้นเมืองอเมริกันในสหรัฐอเมริกา

Ingredient

Our History
ศูนย์ความรู้ทางการเมืองของอินเดียนอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2537 โดยสำนักพิมพ์ของ อินเดียในต่างปร
Our Mission
ภารกิจของเราคือการเพิ่มความตระหนักในชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนชา
Our Vision
Iacfpa.org มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโอกาสความเสมอภาคและเสรีภาพเป็นประเทศที่อพยพมาโดยตลอด แต่สัญญาของความ

Latest blogs

ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมือง
March 17, 2017
เวลาที่มีใครพูดเกี่ยวกับคำว่า ชนพื้นเมือง ขึ้นมา หลายคนก็น่าจะนึกถึงชนพื้นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันน่าสนใจอยู่หลายๆ พื้นที่ ซึ่งชนพื้นเมืองกลุ่มหนึ่งที่มีความน
ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง
March 17, 2017
ประเทศสหรัฐฯ จัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งบนโลกที่มีชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชาวแอฟริกัน รวมถึงชาวพื้นเมืองถือว่าเป็นบุ
ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน
March 17, 2017
กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันจัดว่าเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทวีปอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนาน เรียกว่าเป็นกลุ่มคนเจ้าของพื้นที่เดิมของบริเวณนี้เลยก็ว่าได้ แต่ด
รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน
March 17, 2017
ชนเผ่าอินเดียนแดงจัดได้ว่าเป็นชนเผ่าที่เป็นคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบเจอทวีปแห่งนี้ด้วยซ้ำ เป็นชนเผ่าที

Contact Us

สำหรับท่านใดที่่ต้องการขอคำแนะนำหรือเข้าร่วมฝึกอบรมท่านสามารถติดต่อมาตามช่องทางดังต่อไปนี้ ทางเรายินดีให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ทุกท่านหวังว่าท่านจะได้รับความรู้และคำปรึกษาที่ดีและมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย
  • Phone: +xxx xxx xxxx
  • Email: admin@iacfpa.org
  • Website: www.iacfpa.org