กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันจัดว่าเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทวีปอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนาน เรียกว่าเป็นกลุ่มคนเจ้าของพื้นที่เดิมของบริเวณนี้เลยก็ว่าได้ แต่ด้วยวิวัฒนาการที่ล่าช้ารวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่กับธรรมชาติทำให้เมื่อมีชาวยุโรปเข้ามายึดครองพื้นที่ของพวกเขาจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่แบบกระจัดกระจายกันออกไป แถมยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ด้วยซ้ำ แม้ว่าปัจจุบันเองโลกจะพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ตามที

การใช้ชีวิตของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

อย่างที่กล่าวเอาไว้ตอนต้นว่าแม้โลกจะพัฒนาก้าวไปได้ไกลแค่ไหนก็ตามแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนธรรมดาก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันออกไป การใช้ชีวิตของชนพื้นเมืองอเมริกันเองจึงมีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน รูปแบบแรกที่เรารับรู้ได้ก็คือมีชนพื้นเมืองอเมริกันหลายคนสามารถที่จะอยู่อาศัยร่วมกับกลุ่มคนอเมริกันทั่วไปได้อย่างปกติสุข คือสามารถเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างที่พลเมืองทั่วไปสามารถทำได้ ไม่มีการแบ่งแยก กดขี่ หรือโดนดูถูกใดๆ ทั้งสิ้น เรียกว่าพวกเขาคือพลเมืองสหรัฐฯ ที่มีตัวตนอยู่จริงเลยทีเดียว กับอีกส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตสำหรับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันก็คือ ได้อยู่ในพื้นที่เขตสงวนของอินเดียนแดง

เขตสงวนของอินเดียนแดงคืออะไร

เขตสงวนของอินเดียนแดงก็คือเขตที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการกำหนดให้กับชนพื้นเมืองอเมริกาใช้เพื่อเป็นที่ตั้งถิ่นฐานจากการประกาศของรัฐบาล เป็นพื้นที่ที่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจำเป็นต้องย้ายมาตั้งรกรากที่นี่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1876 แน่นอนว่าการกระทำแบบนี้ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายต่อความเป็นมนุษย์ด้วยกันอย่างมาก หากจะนับพื้นที่เขตสงวนของอินเดียนแดงหรือพื้นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันก็จะมีอยู่ด้วยกันกว่า 300 เขต มีเขตสงวนที่มีขนาดใหญ่กว่า 5 พันตารางกิโลกเมตรถึง 9 เขต ขณะที่มีขนาดใหญ่กว่า 3 พันตารางกิโลกเมตรถึง 12 เขตเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามเมื่อปี ค.ศ. 1987 ได้มีกฎหมายออกมาคือชาวอเมริกันอินเดียนสามารถที่จะทำการเปิดคาสิโนได้ รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็คาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถดำรงชีพต่อไปได้ในอนาคต

นี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการแบ่งแยกผู้คนแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณประเทศเดียวกันก็ตาม แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนแต่ความฝั่งรากลึกในจิตใจเกี่ยวกับการดำรงชีพมันก็ยังคงอยู่ติดตัวไปเหมือนเดิม คล้ายกับกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ต่างไปจากคนสหรัฐฯ ทั่วไป ก็จะได้รับความสนใจน้อยกว่าคนสหรัฐฯ ปกติที่เขาใช้ชีวิตอยู่