ประเทศสหรัฐฯ จัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งบนโลกที่มีชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชาวแอฟริกัน รวมถึงชาวพื้นเมืองถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินบนประเทศสหรัฐฯ ได้หมด ด้วยความที่หากมองในภาพแห่งความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนานเท่าพื้นที่อื่นๆ บนโลกตามบันทึก แถมเมื่อมีการค้นพบพื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นก็ยังเหมือนกับเป็นการอพยพของกลุ่มคนหลากหลายสายพันธุ์มาอยู่ที่นี่จึงทำให้กลายเป็นบริเวณที่มีหลากหลายกลุ่มคน

กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันกับเหตุผลทางการเมือง

ต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าประเทศแห่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรืออธิบายง่ายๆ ก็คือเป็นประเทศที่มีระบบระเบียบแบบแผนที่ค่อนข้างมั่นคง เชื่อถือได้ มีความอิสรเสรี แต่ในเบื้องลึกมันก็ยังมีกลุ่มคนที่เรียกว่า ชนพื้นเมืองอเมริกัน เป็นกลุ่มคนที่เหมือนจะถูกสังคมไม่ให้การยอมรับอย่างที่ควรจะเป็น ยิ่งด้วยเรืองของการเมืองแล้วยิ่งมีหลายปัจจัยที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขายังคงเป็นกลุ่มคนที่ได้รับโอกาสน้อยมากๆ มาดูเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงยังไม่ค่อยมีบทบาททางการเมืองของสหรัฐฯ

  1. วัฒนธรรมอันแตกต่าง – สิ่งแรกที่เราสามารถรับรู้ได้อย่างง่ายดายที่สุดก็คือวัฒนธรรมอันแตกต่างระหว่างคนที่อพยพเข้ามาเมื่อหลายร้อยปีก่อน กับกลุ่มชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิม เพราะคนที่กลายมาเป็นมันสมองของประเทศคือกลุ่มคนที่มีชาติพันธุ์มาจากยุโรปซึ่งในสมัยนั้นพวกเขาได้พัฒนาไปไกลมากแล้ว มีการนำเอาระบบต่างๆ เข้ามาใช้อย่างที่เห็นกันจนปัจจุบัน แต่กลุ่มคนพื้นเมืองเองยังคงรักษาความเป็นตัวเองเอาไว้ด้วยการอยู่กับธรรมชาติ ล่าสัตว์ ทำการเกษตร ทำให้วัฒนธรรมอันล้าหลังและแตกต่างนี้ยังไมได้รับการยอมรับในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองอย่างที่ควรจะเป็น
  2. การศึกษา – มันเป็นข้อที่บ่งบอกมาจากข้อแรกก็คือเมื่อพวกเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างแน่นอนว่าการศึกษาที่พวกเขาได้รับก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเรื่องของการศึกษาเป็นปัญหาคือได้เรียนน้อยหรือไม่ค่อยได้เรียนหนังสืออย่างที่ควรจะเป็น การจะก้าวขึ้นมามีบทบาททางการเมืองมันก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย
  3. ประชากรลดลง – เมื่อพวกเขายังคงอิงอยู่กับธรรมชาติแต่โลกปัจจุบันมันพัฒนาไปไกลมากทำให้ประชากรที่เป็นชนพื้นเมืองจริงๆ เริ่มลดลงอย่างน่าตระหนกตกใจ พอประชากรลดลงการจะหาคนที่มีคุณภาพเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ด้านการเมืองมันก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมด้วย