ศูนย์ความรู้ทางการเมืองของอินเดียนอเมริกันก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2537 โดยสำนักพิมพ์ของ อินเดียในต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯที่กำลังหมุนเวียนอยู่ในสหรัฐฯ

ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2539 ศูนย์จัดตั้งสำนักงานเต็มเวลาในเมืองหลวงของประเทศเพื่อขยายและปรับปรุงกิจกรรมให้กลายเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีพนักงานมืออาชีพเพียงคนเดียวของอินเดียนอเมริกันที่ให้บริการชุมชนทั่วประเทศ

ศูนย์ได้ค้นพบว่ามีประเด็นนโยบายหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากต่อชุมชนที่ไม่ได้รับการตอบรับเนื่องจากไม่มีใครให้เสียงสำหรับชุมชน
ได้พยายามที่จะประกันว่าผู้กำหนดนโยบายและสื่อต่างๆจะเข้าใจถึงผลกระทบของการออกกฎหมายในชุมชน ในการทำเช่นนี้ศูนย์ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเช่น สภาแห่งชาติของชาวเอเชียแปซิฟิกในเอเชีย และการ ประชุม Leadership Conference เกี่ยวกับสิทธิพลเมือง

ความสำเร็จของเรา

•จัดให้มีการ ฝึกงาน 130 คนในสำนักงานรัฐสภาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2537

• ปลูกฝังโปรแกรมการ เป็น ผู้นำ ของ วอชิงตัน ให้เป็นหนึ่งใน โครงการฝึกงาน ที่ใหญ่ที่สุดและมีการแข่งขันสูงที่สุดในเอเชียอเมริกันในประเทศ

• ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการในที่ประชุมทั่วประเทศเข้าถึงนักเรียนประมาณ 3,000 คนผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและคนอื่น ๆ ในชุมชน

• เผยแพร่จดหมายข่าวเกี่ยวกับการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนอเมริกันซึ่งเป็น NationalWire ซึ่งมีผู้คนกว่า 1500 คนเป็นรายไตรมาส

• นำแคมเปญระดับชาติที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมเกี่ยวกับความเกลียดชังการอพยพสิทธิในการออกเสียงและการหมิ่นประมาท