Liberal-philosophy-pic

‘เสรีนิยม’ คือ ปรัชญาทางการเมืองอีกประเภทหนึ่ง ที่มีแนวความคิดหลักเรื่องเสรีภาพและความเสมอภาค สำหรับผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ‘นักเสรีนิยม’ ก็ต่างให้การยอมรับหลายๆ เรื่อง ซึ่งตรงกับความเข้าใจในหลักการ แต่โดยทั่วไปแล้ว นักเสรีนิยมต่างให้ความสนับสนุนความคิดในเรื่องของ พูด, สื่อ, แสดงออก, ศาสนา, ค้าขายเสรี, สิทธิพลเมือง, รัฐบาลฆราวาส ตลอดจนความเสมอภาคทางเพศ เป็นหลัก

ในช่วงยุคสมัยแรก ‘เสรีนิยม’ คือ กระบวนการทางการเมืองที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงยุคเรืองปัญญา ต่อมาเมื่อได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหมู่ปรัชญาและนักเศรษฐศาสตร์ทางฝั่งตะวันตก ทำให้เสรีนิยมปฏิเสธความคิดที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญใน ณ ขณะนั้น เช่น สืบต่อทางเชื้อสาย, ศาสนาประจำชาติ, ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช, ความเชื่อเรื่องเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ เป็นต้น

ปรัชญาเสรีนิยม มักจะยกย่อง John Locke นักปรัชญาผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ในสมัยที่ 17 ว่าเป็นผู้ก่อตั้งเสรีนิยมให้กลายมาเป็นประเพณีปรัชญา John Locke มีความคิดเห็นว่ามนุษย์มีสิทธิธรรมชาติในชีวิต รวมทั้งเสรีภาพและทรัพย์สิน ที่จะต้องร่างให้เป็นไปตามตามสัญญาสังคม รัฐบาลไม่มีสิทธิละเมิดสิทธิเหล่านี้ ทางด้านนักเสรีนิยมคัดค้านการอนุรักษ์นิยมรวมทั้งต้องการเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิ์ให้กลายมาเป็นประชาธิปไตย นอกจากนี้เขายังให้เหตุผลด้านอื่นๆ อีกด้วยว่า โลกเศรษฐกิจและการเมือง มาจากผู้ที่ถูกชักจูงให้มา ผูกพันกันด้วยพลังแห่งผลประโยชน์ โดยทุกๆ คนก็พยายามแสวงหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง ซึ่งมันส่งผลให้ปัจเจกชนได้รับผลดีตามไปด้วย

ย้อนไปในยุคเริ่มแรก นักปฏิวัติผู้โด่งดังหลายๆ คน ก่อการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ เช่น ปฏิวัติอเมริกา, ปฏิวัติฝรั่งเศส เป็นต้น ด้วยการใช้ปรัชญาเสรีนิยมยกขึ้นมาอ้างในการทวงความชอบธรรม พร้อมโค่นล้มสิ่งที่มองว่าเป็นการปกครองทรราชด้วยอาวุธ ปรัชญาเสรีนิยมนี้ เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ฝรั่งเศส ในช่วงปี 19 มีการตั้งรัฐบาลเสรีนิยมตามประเทศต่างๆ ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ ทั้งใน ยุโรป, อเมริกา สำหรับในยุคนี้คู่แข่งของอุดมการณ์หลัก คือ ชาวอนุรักษ์นิยม แต่หลังจากเสรีนิยมสามารถรอดพ้นการต่อกรทางอุดมการณ์ครั้งสำคัญมาได้ ด้วยความเหนื่อยล้า ก็ต้องมาเจอคู่แข่งน้องใหม่อย่างฟาสซิสต์กับลัทธิคอมมิวนิสต์ต่ออีก ส่งผลให้เกิดการห้ำหั่นกันในเวลาต่อมา

ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ปรัชญาแนวนี้ยิ่งได้รับสนับสนุนมากขึ้นไปอีก เมื่อประชาธิปไตยเป็นฝ่ายคว้าชัยสงครามโลกถึง 2 ครั้ง ส่งผลให้ทวีปยุโรปกับอเมริกา ได้สถาปนาเสรีนิยมสังคมขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม สร้างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการขยายรัฐสวัสดิการ นับตั้งแต่คราวนั้นจนถึง ปัจจุบันนี้ พรรคการเมืองเสรีนิยมก็ยังคงครองอำนาจและมีอิทธิพลไปทั่วโลก