ภารกิจของเราคือการเพิ่มความตระหนักในชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนชาวอเมริกันอินเดียนในระบอบประชาธิปไตยของอเมริกามากยิงขึ้นทำให้ยกคุณภาพชีวิตสูงขึ้นให้มีส่วนร่วมกับสังคมมากยิ่งขึ้น