ชนเผ่าอินเดียนแดงจัดได้ว่าเป็นชนเผ่าที่เป็นคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบเจอทวีปแห่งนี้ด้วยซ้ำ เป็นชนเผ่าที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการมีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามด้วยความที่เมื่อชาวยุโรปเริ่มเข้าไประรานบุกยึดพื้นที่ของพวกเขาเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายกับการที่ผู้คนที่ตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมายังไม่ให้การยอมรับชนเผ่าเหล่านี้จนกลายเป็นเรื่องราวมากมาย

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของชาวอเมริกันอินเดียนคืออะไร

นี่คือบทบัญญัติส่วนหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับการลงนามพร้อมกับการประกาศใช้เป็นกฎหมายโดยประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็คสัน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1830 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางตอนใต้ของประเทศสหรัฐฯ ที่พวกเขาพยายามที่จะทำการขยายพื้นที่อาณาเขตให้เข้าไปในดินแดนชนเผ่าผู้มีวัฒนธรรมทั้ง 5 รัฐจอร์เจียถือว่าเป็นรัฐใหญ่สุดในสหรัฐฯ ถึงขั้นที่ว่ามีข้อพิพาทกับชาติเชอโรคีกันเลยทีเดียว ซึ่งท่านประธานาธิบดีแอนดรูว์เองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่บทบัญญัตินี้ได้ผ่านออกไปน่าจะช่วยในเรื่องของวิกฤตการณ์ในจอร์เจียได้บ้าง อย่างไรก็ตามนี่คือว่าเป็นรัฐบัญญัติที่ค่อนข้างมีความแตกแยกสูงเนื่องจากว่าปกติแล้วการโยกย้ายพื้นที่อยู่อาศัยต้องเกิดจากความสมัครใจ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการกดดันกับเหล่าบรรดาผู้นำของคนที่เป็นอินเดียนจำนวนมากเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องลงนามในสนธิสัญญาเพื่อทำการตกลงการโยกย้ายทั้งๆ ที่ฝ่ายอินเดียนอเมริกันคือฝ่ายที่เสียผลประโยชน์เป็นอย่างมาก หลายคนเข้าใจดีว่านี่คือการพยายามโยกย้ายชาวอเมริกันอินเดียนแทบทุกคนออกจากรัฐต่างๆ ในบริเวณภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ผู้นำบางคนแม้เคยต่อต้านแต่เมื่อมองถึงสภาพความเป็นจริงทำให้พวกเขาจำเป็นต้องยอมทำตาม สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้คนอินเดียนอเมริกันจำนวนมากต้องย้ายข้ามถิ่นแดนไปยังฝั่งตะวันตก ซึ่งนั่นสร้างความยากลำบากให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก นี่จึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ระบุได้ว่าทำไมเราจึงยังมองว่าชาวอินเดียนอเมริกันเป็นคนที่ถูกคนอเมริกันที่มาจากยุโรปไม่ต้องการให้อยู่ร่วมกัน

อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องรัฐบัญญัตินี้ก็คือ ในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกยังไม่พัฒนาไปมากนัก ทั้งในด้านของความคิดมนุษย์หรือสิ่งของก็ตาม แม้ว่าในยุคหลังการยอมรับกลุ่มคนอเมริกันอินเดียนจะมีมากขึ้น แต่ก็ต้องถือว่านี่คือสิ่งที่บั่นทอนความรู้สึกของพวกเขาไม่น้อยทีเดียว