in_z

ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง เป็นประเทศที่อาจเรียกได้ว่าผู้นำของโลกในหลายๆ ด้านเลยก็ว่าได้ ซึ่งอย่างที่รู้กันก็คือประเทศแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีหลากหลายชาติพันธุ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคนขาว คนผิวสี คนเอเชีย รวมถึงคนพื้นถิ่นที่ว่ากันว่าอาศัยในพื้นที่บริเวณแห่งนี้มาอย่างยาวนานที่ถูกเรียกว่า กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกัน ก็จัดเป็นประชากรในประเทศนี้เช่นเดียวกัน

กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันคือใคร

จริงๆ แล้วคำนี้เป็นคำที่ใช้เรียกคนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือที่รวมไปถึงกลุ่มคนที่อาศัยในสหรัฐฯ และพื้นที่ที่สหรัฐฯ ครอบครองอย่าง อลาสก้ากับฮาวายด้วย จะเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ที่มักถูกเรียกว่า ชนเผ่าอินเดียน ซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพอย่างมาก ทำให้นักเคลื่อนไหวนามว่ารัสเซลล์ มีนส์ พยายามจะให้เรียกคนกลุ่มนี้ว่า อเมริกันอินเดียน แต่ในท้ายที่สุดข้อสรุปก็คือให้เรียกคนกลุ่มนี้ว่า ชนพื้นเมืองอเมริกัน หรือ Native American

การเข้ามายึดพื้นที่ของชาวยุโรป

อย่างที่รู้ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ กันดีว่าได้มีการค้นพบพื้นที่แห่งนี้โดยชาวยุโรป นั่นทำให้เริ่มมีชาวยุโรปจำนวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ที่เป็นประเทศสหรัฐฯ ในปัจจุบัน ทว่าจริงๆ แล้วพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวชนเผ่า มันจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตประจำวัน คนพื้นเมืองจะดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเกษตรกรรมที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างอย่างมากกับวิถีชีวิตของชาวยุโรปผู้ที่เข้ามาครอบครองพื้นที่ดังกล่าว ด้วยปัญหาสะสมเหล่านี้ที่คาราคาซังกันมาทำให้เกิดเป็นความขัดแย้งที่มีต่อกันระหว่างชนพื้นเมืองอเมริกันกับชาวยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากในบริเวณนี้ และนี่ก็เป็นปัจจัยอีกชิ้นหนึ่งที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าทำไมในอดีตชาวพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรจะเป็น

สิทธิของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกัน

ปัจจุบันชนพื้นเมืองอเมริกันจัดว่ามีความสัมพันธ์เป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐฯ ชนพื้นเมืองอเมริกันอาจมาจากการเป็นสมาชิกของชาติ เผ่า หรืออาจเป็นรัฐอิสระที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับรัฐบาลของสหรัฐฯ ก็ได้ จัดว่าสังคม วัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอเมริกันยังนับได้ว่ามีความเฟื่องฟูอย่างมากแม้จะต้องผสมผสานกับวัฒนธรรมอื่นก็ตามที หากว่าชนพื้นเมืองอเมริกันคนไหนยังไม่ได้รับสัญชาติก็สามารถที่จะมารับสัญชาติได้ตามบัญญัติว่าด้วยสัญชาติอเมริกันสำหรับชาวอินเดียน ค.ศ. 1924 ที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาครองเกรสแห่งสหรัฐฯ ถือว่าความเท่าเทียมได้เกิดขึ้นต่อชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นที่เรียบร้อย