War-Bonnets-news-site

‘หมวกขนนก’ ของชนเผ่าอินเดียนแดง ใช้ในการประดับศีรษะ ซึ่งในสมัยโบราณหมวกขนนกนี้ จะใช้สวมใส่ในยามออกรบ หากแต่ ณ ปัจจุบันจะใช้สวมใส่ในโอกาสหรือพิธีต่างๆ โดยคุณจะเห็นว่าหมวกอินเดียแดงเป็นอีกสิ่งหนึ่งทางวัฒนธรรม อันมีความสำคัญทางจิตวิญญาณอีกทั้งยังเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์

หมวกขนนก’ ซึ่งแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่

โดยชนเผ่าต่างๆ ยกย่องว่านกอินทรีเป็นนกมีความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามมากที่สุดในบรรดานกทั้งปวง และแน่นอนว่าหมวกดีที่สุดจะต้องทำจากขนนกอินทรี ถึงแม้หมวกนี้จะมีความสวยงาม โดดเด่น หากแต่ถือชาวอินเดียแดงถือเป็นเรื่องรอง เพราะคุณค่าอันแท้จริงของหมวก ก็คือ ‘พลัง’ ซึ่งช่วยปกป้องผู้สวมใส่ ซึ่งขนนี้ได้มาจากนกอินทรีหนุ่มในส่วนขนหาง วิธีเก็บ คือ ใน 1 ครั้งสามารถเก็บได้มากที่สุดถึง 36 อัน แล้วค่อยกลับมาเก็บใหม่เมื่อขนงอก

การสวมหมวกขนนกนี้ แสดงให้เห็นถึงการกระทำอันแสนกล้าหาญในการสู้รบ โดยนักรบผู้แกร่งกล้าบางคนได้รับขนนกอันทรงเกียรติเพียงแค่ 2 – 3 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้หมวกยังเป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงให้เห็นถึงเครื่องหมายของความเคารพในระดับสูงสุดอีกด้วย การจะสวมใส่ได้นั้นจะต้องรับการยินยอมจากหัวหน้าเผ่า

news-War-Bonnets-site

ขนหางนกอินทรี ยิ่งสวยเท่าไหร่ ยิ่งมีค่ามากเท่านั้น

ถ้านักรบคนใดสร้างคุณงามความดีครบ 10 ครั้ง ก็จะมีการออกไปเด็ดขนหางของขนนกอินทรีเพื่อนำมาทำหมวกให้เขา สำหรับในบางเผ่าก็จะได้มีจากติดต่อรับซื้อมาจากนักล่านก ซึ่งขนหางที่มีความสวยงามเล่อค่า 12 ชิ้น มีค่าเท่ากับม้าดีๆ 1 ตัว หากแต่บางเผ่าก็ให้นักรบล่าขนหางนกอินทรีเอง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นการเดินทางอันแสนอันตราย ต้องออกนอกเผ่าไปไกลพร้อมเดินทางไปในเทือกเขาสูงซึ่งเป็นถิ่นอยู่อาศัยของนก ต่อมาเมื่อถึงจุดหมายแล้ว ก็จะมีการทำพิธีเพื่อสื่อสารกับวิญญาณของนกอินทรี ซึ่งพิธีนี้ต้องให้ความเคารพเป็นอย่างสูงด้วย

สำหรับหมวกขนนกของหัวหน้าเผ่า จะทำจากขนหางของนกชั้นดี มีความนุ่ม ลวดลายสวย เพื่อเป็นการกยกย่องถึงความเป็นผู้นำ ในขนนกแต่ละชิ้นซึ่งนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงความศรัทธา และความกล้าหาญ ในส่วนของนักรบจะสวมหมวกซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับหมวกของนักรบโรมัน เนื่องจากมีความเชื่อว่าหมวกจะคุ้มครองเขาจะช่วยปกป้องในยามสู้รบ

หมวกหัวควาย อีกหนึ่งเครื่องประดับที่น่าสนใจของชาวอินเดียแดง

‘หมวกหัวควาย’ ก็เป็นอีกหนึ่งหมวกที่หลายๆ คน คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ใช้ในการแสดงยศหรือบ่งบอกถึงตำแหน่งเฉกเช่นเดียวกันกับหมวกขนนก ซึ่งอยู่คนล่ะพื้นที่กัน พวกเขาจะสวมหมวกที่ทำจากหนังควายรวมทั้งเขาที่โค้งงอขึ้นมาแสดงให้เห็นถึงความน่าเกรงขาม พร้อมประดับด้วยขนและหางของควาย ซึ่งเย็บติดกับส่วนหมวกครอบ โดยหมวกหัวควาย มีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางด้านจิตวิญญาณของชนเผ่า อีกทั้งยังนำมาใช้ในพิธีการสำคัญๆ เฉกเช่นเดียวกันกับหมวกขนนก หากแต่อย่างไรก็ตามหมวกหัวควาย จะพบเห็นได้ยากกว่าหมวกขนนก เนื่องจากได้รับความนิยมในบางเผ่าเท่านั้น เช่น เผ่าซู เป็นต้น อีกทั้งยังมีเพียงนักรบบางคนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสนำหมวกหัวควายประดับลงบนศีรษะ

ชาวอินเดียแดง เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ ทั้งในเรื่องของความเชื่อ การดำรงชีวิต รวมทั้งการแต่งกายที่น่าสนใจซึ่งมีความผูกพันกับธรรมชาติและจิตวิญญาณ อันน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง