ดินแดนทวีปอเมริกาในสมัยก่อนจะมีการตั้งประเทศนั้น จะแบ่งการปกครองออกเป็นเผ่าต่างๆ มากมาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็มีวัฒนธรรมของตัวเอง ทั้งการแต่งกาย พิธีกรรม ความเชื่อ การแต่งงาน การดำเนินชีวิตของตัวเอง ซึ่งบางเผ่าแม้จะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ร่องรอยที่ทิ้งไว้ก็กลายเป็นแหล่งอารยธรรมอันทรงคุณค่าอย่างมาก เช่น เผ่าอินคาเป็นต้น

เผ่าอินคา เค้าเป็นใคร

แม้ว่าเผ่าอินคาจะไม่มีผู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่จากซากอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ทำให้เราทราบว่า เผ่านี้นับว่าเป็นเผ่าที่มีอารยธรรมสูงมาก ความสามารถทางสถาปัตยกรรมอยู่ในระดับสุดยอด งานก่อสร้างบางอย่างแม้จะเป็นยุคปัจจุบันก็ยังทำได้ยากมาก เชื่อกันว่า ชนเผ่าอินคาแผ่ขยายอำนาจในเขตพื้นที่ประเทศเปรูในปัจจุบันจนถึงประเทศเอกวาดอร์ ยาวไปถึงตอนใต้ของประเทศโคลอมเบียโน่นเลย

การจัดระเบียบสังคม

เครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ชนเผ่าอินคา ขยายอำนาจไปได้ไกล เป็นปึกแผ่นมั่นคง นั่นคือพวกเค้ามีโครงสร้างสังคมอันแข็งแกร่งมาก เชื่อกันว่าชนเผ่าอินคามีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนว่าใครทำอะไร กษัตริย์, ผู้นำ, นักรบ, พ่อค้า, ช่างทอผ้า ไปจนถึงเกษตรกร เมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้จะเป็นระบบชั้นวรรณะแต่มันคือกลไกลสำคัญให้สังคมชนเผ่าขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง

แหล่งรวมช่างฝีมือดี

ชนเผ่าอินคาแม้ว่าเราจะรับรู้จากภาพ เรื่องเล่าและสิ่งหลงเหลือจากวัฒนธรรมแต่มันทำให้เราทราบได้ดีเลยว่า ชนเผ่าอินคาเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือดีด้างต่างๆอยู่เต็มไปหมด อาทิ ช่างทอผ้า ช่างโลหะ(ทำอาวุธ โล่ เสื้อเกราะ) ช่างตีเหล็ก วิศวกร สถาปนิก และอีกมากมาย นั่นจึงไม่แปลกที่เราจะเห็นวิศวกรรมโยธา ระบบชลประทานในซากเมืองของเค้าด้วย อีกอย่างหนึ่งชนชั้นนำทางปัญญาของพวกเค้าก็เจ๋งด้วย ดูได้จากการเลือกภูมิประเทศตั้งเมือง เป็นภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการตั้งเมืองอย่างมาก รุกรับในสงครามก็ได้ หรือ จะเพาะปลูกการเกษตรก็ทำได้ดีอีกเช่นกัน

ซากอารยธรรมแห่งความสงสัย

ชนเผ่าอินคาแม้ว่าจะสูญสิ้นไปกว่าพันปีแต่สิ่งที่หลงเหลือว่ายังสร้างความสงสัยให้กับนักโบราณคดีมาจนถึงทุกวันนี้ นั่นก็คือ เมืองร้าง มาชูปิคชู ซากอารยธรรมบนยอดเขาสูงกว่าสองพันเมตรเหนือน้ำทะเล ครั้งแรกที่นักสำรวจไปพบต่างอึ้งทึ่งตะลึงในความงดงามเป็นระเบียบของเมือง ภายในนั้นมีทั้งอาคารบ้านเรือน ศาสนสถาน และอีกมากมาย สิ่งที่ทำให้เราสงสัยมาถึงทุกวันนี้ก็คือ เค้าสร้างเมืองนี้ขึ้นมาได้อย่างไร ใช้เทคโนโลยีอย่างไรถึงทำได้ หากมองอย่างเป็นกลางในยุคนั้นไม่น่าจะมีเครื่องทุ่นแรงอะไรให้ทำได้ขนาดนี้ หรือ หากมีต้องยอมรับเลยว่าสติปัญญาของผู้สร้างเมืองนี้เข้าขั้นอัจฉริยะทีเดียว น่าเสียดายที่ชนเผ่าอินคาไม่อยู่ ไม่อย่างนั้นเราอาจจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้