ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้ทำให้วัฒนธรรมอเมริกามีความหลากหลายมากขึ้นแล้ว บางเผ่ายังส่งผลใหญ่หลวงต่อสหรัฐอเมริกาด้วย อย่างเช่น เผ่านาวาโฮ เผ่าที่มีประชากรเยอะมากเผ่าหนึ่ง ไม่น่าเชื่อว่าเผ่านี้นับว่าเป็นฟันเฟืองชิ้นสำคัญของสงครามโลกครั้งที่สองด้วย

เผ่านาวาโฮ อยู่ที่ไหน

เผ่านาวาโฮ เดิมทีเป็นชนเผ่าที่อาศัยการล่าสัตว์ การทำเกษตรเพื่อยังชีพเป็นหลัก พวกเค้าตั้งรกรากทางด้านอเมริกาเหนือ ไม่เพียงแค่นั้นชนเผ่านาวาโฮยังถูกจัดให้เป็น ชนเผ่ากลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยเนื่องจากมีประชากรประมาณ 220,000 คน ถือว่าเป็นอีกชนเผ่าหนึ่งทีมีความน่าสนใจในตัวเองมากทีเดียว

เรื่องราวของชนเผ่า

ตามประวัติศาสตร์ ชนเผ่านี้มีเหตุการณ์สำคัญอยู่ เรื่องราวช่วงแรกพวกเค้าเป็นชนเผ่าที่เดินทางไปตั้งรกรากตรงนั้นตรงนี้มากมาย จนกระทั่งพวกเค้าต้องสู้รบกับชาวสเปน และ ชาวอเมริกันเชื้อสายอังกฤษ ทำให้พวกเค้าถูกบังคับให้ถอยร่นไปอยู่ในหุบเขาโมนูเมนต์ จากเดิมพวกเค้าอาศัยอยู่ในเขตป่าสงวน โชคดีภายหลังเค้าสามารถเลือกกลับมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดิมได้ ปัจจุบันเราสามารถพบพวกเค้าได้ในหุบเขาโมนูเมนต์ ตอนนี้แม้ว่าจะล่าสัตว์อยู่แต่น้อยลงแล้ว เนื่องจากพวกเค้าหันมาเลี้ยงแกะมากขึ้น

วัฒนธรรมพื้นเมือง

เผ่านาวาโฮมีวัฒนธรรมพื้นเมืองที่น่าสนใจอยู่สองสามอย่าง หนึ่งเป็นบ้านของพวกเค้าเราเรียกว่า โฮเก้น ลักษณะทำมาจากไม้ตั้งพิงกันจนมีลักษณะเป็นกระโจม แล้วใช้ดินพอกไปรอบตัวบ้าน (ให้ดินทำหน้าที่คล้ายซีเมนต์เพื่อประสานท่อนไม้เข้าด้วยกัน) ใช้ผ้าแทนประตูเปิดปิด สองหัตถกรรมเครื่องเรือน ชนเผ่านี้ใช้หวายมาสานตะกร้าจนถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วย ด้านกสิกรรมเค้าเน้นการเลี้ยงแกะ ใครมีแกะเลี้ยงมากนั่นหมายถึงเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคมในหมู่บ้าน

รหัสลับสงครามโลก

ชนเผ่านาวาโฮ ได้รับโอกาสสำคัญการเป็นส่วนสำคัญของชัยชนะอเมริกาจากสงครามโลกครั้งที่สอง กล่าวคือหลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง วิธีการนำเอาภาษาพื้นเมืองของอเมริกามาใช้เพื่อเป็นรหัสลับสื่อสารระหว่างรบนั้น ดูจะไม่ปลอดภัยเท่าไรในมุมมองสหรัฐเนื่องจากมีคนเข้ามาศึกษาภาษาพื้นเมืองประเทศอเมริกามากขึ้น ทำให้อเมริกันต้องหาแนวคิดใหม่ จากความต้องการดังกล่าวได้มีนายทหารคนหนึ่งเข้าไปเสนอภาษาจากเผ่านาวาโฮให้กับนายทหารสหรัฐเลือกใช้เป็นรหัสลับติดต่อสื่อสารกัน เนื่องจากภาษาเผ่านาวาโฮนั้นยังไม่เป็นที่รู้จัก หาคนอ่าน เขียน เป็นได้น้อยมาก ยิ่งบวกกับรหัสลับเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ฝ่ายญี่ปุ่นออกมายอมรับภายหลังว่ารหัสลับชุดนี้ไขไม่ออก นี่ถือว่าเป็นเฟืองชิ้นสำคัญของชัยชนะในสงครามสหรัฐเลยก็ว่าได้