ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง

ประเทศสหรัฐฯ จัดได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งบนโลกที่มีชาติพันธุ์หลากหลายอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ ไม่ว่าจะชาวยุโรป ชาวเอเชีย ชาวแอฟริกัน รวมถึงชาวพื้นเมืองถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินบนประเทศสหรัฐฯ ได้หมด ด้วยความที่หากมองในภาพแห่งความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ไม่ยาวนานเท่าพื้นที่อื่นๆ บนโลกตามบันทึก แถมเมื่อมีการค้นพบพื้นที่แห่งนี้เกิดขึ้นก็ยังเหมือนกับเป็นการอพยพของกลุ่มคนหลากหลายสายพันธุ์มาอยู่ที่นี่จึงทำให้กลายเป็นบริเวณที่มีหลากหลายกลุ่มคน Continue reading “ทำไมกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันถึงไม่ค่อยมีบทบาททางการเมือง”

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน

กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันจัดว่าเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบทวีปอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนาน เรียกว่าเป็นกลุ่มคนเจ้าของพื้นที่เดิมของบริเวณนี้เลยก็ว่าได้ แต่ด้วยวิวัฒนาการที่ล่าช้ารวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่กับธรรมชาติทำให้เมื่อมีชาวยุโรปเข้ามายึดครองพื้นที่ของพวกเขาจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่อยู่แบบกระจัดกระจายกันออกไป แถมยังไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ด้วยซ้ำ แม้ว่าปัจจุบันเองโลกจะพัฒนาไปไกลมากแล้วก็ตามที Continue reading “ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันในปัจจุบัน”

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน

ชนเผ่าอินเดียนแดงจัดได้ว่าเป็นชนเผ่าที่เป็นคนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในพื้นที่แถบอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนที่จะมีการค้นพบเจอทวีปแห่งนี้ด้วยซ้ำ เป็นชนเผ่าที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆ ของการมีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้เลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ตามด้วยความที่เมื่อชาวยุโรปเริ่มเข้าไประรานบุกยึดพื้นที่ของพวกเขาเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมายกับการที่ผู้คนที่ตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมายังไม่ให้การยอมรับชนเผ่าเหล่านี้จนกลายเป็นเรื่องราวมากมาย Continue reading “รัฐบัญญัติว่าด้วยการโยกย้ายที่อยู่ของชาวอเมริกันอินเดียน”